• A megjelenített árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. |
  • Magánszemélyeket nem szolgálunk ki! |
  • Aktuális telephely:
A megjelenített árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Általános szerződési feltételek


 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BARÁT Papír Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6727 SZEGED, Irinyi János utca 1; adószáma: 12478439-2-06 cégjegyzékszáma: 06 09 006900; pénzforgalmi száma: 57600101-11004383; elérhetőségei: e-mail: papir@barat.hu telefonszám: (62) 474-777, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.barat.hu oldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner/Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek). A Partner a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.  

 

Általános tudnivalók


 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Kifejezetten eltérő írásos megállapodás hiányában a szállítások és teljesítések kizárólag az alábbi feltételekkel történnek, melyek legkésőbb a szállítás vagy a teljesítés vevő általi elfogadásával a szerződés részévé válnak. Amennyiben az alábbi feltételek eltérően nem rendelkeznek, úgy a jogszabályi rendelkezésekkel helyettesítendők, amelyek legközelebb állnak az elérni szándékozott gazdasági célhoz. A szállítás napján érvényes árlista illetve az érvényben lévő kiajánlott árajánlat az irányadó. A szolgáltató az esetleges árváltozásokkal kapcsolatosan - a hatálybalépésüket megelőzően - szerződött Partnereit értesítse. 


 Szolgáltató vásárlói az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. A partnerek első vásárlásuk előtt a regisztráció szükséges. A regisztrációval a szolgáltató Partnere tudomásul veszi, elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. Ha a partner elfelejti jelszavát, a partner a weboldalon kérheti az „Elfelejtett jelszó” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató magánszemélyeket nem szolgál ki!


 A szolgáltató a termékeit csak egységcsomagra árusítja. Az egységcsomagok megtekinthetők papír alapon az aktuális termékkatalógusban és a www.barat.hu webáruházban.  Viszonteladóknak tekintjük azokat a vállalkozásokat, akiknek a Társasági szerződésben, Működési engedélyében fő tevékenységi körként van feltüntetve a: TEÁOR 4649'08 vagy TEÁOR 4762'08 számú tevékenység. 


 A Barát Papír Kft. webáruházában történő vásárlás elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján. 

A felek között létrejött szerződés a Szolgáltató által előre megírt szerződés valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és a szerződés felmondásáig megőrzi.  Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). Az ügyfélszolgálataink elérhetőségei

Barát Papír Kft. Szeged

6727 Szeged, Irinyi János utca 1.

Telefon: +36-62-424-777

Fax: +36-62-426-370

Nyitvatartás: H-CS: 7:00-16, P: 7:00-15:00   

Email címe: papír@barat.hu

 

Barát Papír Kft. Budapest

1154 Budapest, Károlyi Sándor u. 154/a

Telefon: +36-1-221-6520

Fax: +36-1-221-61-21

Nyitvatartás: H-CS: 7:30-16:30, P: 7:30-14:00

E-mail: budapest@barat.hu

     

Barát Papír Kft. Tatabánya

2800 Tatabány, Tavaszmező utca 2.

Telefon: +36-34-510-955

Fax: +36-34-313-753

Nyitvatartás: H-CS: 7:30-15:00, P: 7:00-14:00     

E-mail: tatabanya@barat.hu

 

Barát Papír Kft. Békéscsaba

5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5-7.

Telefon: +36-66-540-721

Fax: +36-66-540-720

Nyitvatartás: H-CS: 7:00-16:00, P: 7:00-13:00

E-mail: csaba@barat.hu

 

Regisztráció


 A Weboldalon történő Megrendeléshez a Partnernek a Weboldalon Saját fiókot kell létrehoznia. Saját fiók létrehozásához a weboldal felső részén található „Regisztráció” menüpontban, az ott található regisztrációs adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció csak a pontosan kitöltött adatlap elküldése után kerül feldolgozásra. A Barát Papír Kft. magánszemélyeket nem szolgál ki. 

Nagykereskedelmi áruházainkban személyes vásárlásra is van lehetőség. Ebben az esetben is szükséges a Partner regisztrációja a vásárlás megkezdése előtt, amit a vevőszolgálati munkatársunk készít el.


 A Szolgáltatót a Partner által, akár regisztrációkor, akár megrendeléskor tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé teszi.

 

Webáruházunkban feltüntetett árak


 A Barát Papír webáruházában megvásárolandó áruk jellemzői, tulajdonságai az áru részletes oldalán találhatók meg, illetve a termékhez kapcsolódó mellékelt leírásból tudhatók meg. Ha az áru megvásárlása előtt a Partnernek kérdése merül fel, akkor a Szolgáltató Ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésre. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása az áruval együtt kerül forgalomba ott ahol ezt jogszabályok előírják. Ha a termék kézhezvételekor a Partner ezt bármely okból nem kapná meg, azt azonnal jelezni köteles a Szolgáltató vevőszolgálatánál a fent említett címek valamelyikén és a Szolgáltató azt haladéktalanul pótolja.

 A Barát Papír weboldalán szereplő vételár az áru mellett feltüntetett nettó ár, mely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. Egyéb kedvezménnyel rendelkező Partnerek a rájuk vonatkozó kedvezményekre az interneten leadott vásárláskor is jogosultak. Ezeknek a Partnereknek a weboldalra történő bejelentkezésekor jelenik meg az áru egyedi, kedvezményes nettó ára. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani árait, melyről a Partnereit előzetesen értesíti. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan hibás, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. A termékek csomagolása esetenként eltérhet a webáruházban látottaktól, bizonyos termékeknél nem minden szín vagy minta jelenik meg. Ha további kérdése van, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

 A piaci feltételeknek köszönhetően minden feltüntetett ár a webhely látogatásának időpontjában érvényes, és értesítés nélkül változhat.


Rendelés, visszaigazolás


 A Barát Papír webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 A Barát Papír weboldalán keresztül a Partner megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott „Termék(ek)et” a „Kosárba” helyezi. A kosár oldalon kiválasztja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges számlázási adatokat, valamint az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. A kosár oldalon a Partnernek ki kell választania a szállítási módot és a szállítási címet. Amennyiben a megrendelt árut a Partner a Szolgáltató saját gépjárműjével, Túrajárattal, szeretné megkapni, akkor a megrendelés leadás határideje nem lehet később, mint a túraterv szerinti heti kiszállítási napot megelőző munkanap 13:00 óra. Túraterven kívüli külsős szállítóval történő kiszállítás esetén a kiszállítási nap előtti munkanap 11:00 órájáig kell a Partnernek rendelését leadnia. 

 A Rendelés leadása gombra kattintva a Partner véglegesíti a megrendelést. A Partner a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


 A Megrendelés véglegesítésével a Partner kijelenti, hogy a regisztrációban megadott adatokat az Szolgáltató Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje. Szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email cím vagy telefon) bármelyikén. A megrendelés véglegesítésével a Partner vállalja, hogy a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, az áru készhez vételekor, vagy a Partnerrel kötött szerződésben megállapított időn belül. Ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.


 Amennyiben a Partner a Szolgáltató termékkatalógusából, vagy aktuális árlistájából rendeli meg az árut telefonon, e-mailen vagy faxon vidéki kiszállítás esetén legkésőbb a túraterv szerinti heti kiszállítási napot megelőző munkanap 13:00 óráig kell megtennie. Minden 13:00 óra utáni saját gépjárművel kiszállított megrendelést a Szolgáltató a Túratervben megadott időpontban teljesít. Túraterven kívüli külsős szállítóval történő kiszállítás esetén a kiszállítási nap előtti munkanap 11:00 órájáig kell a Partnernek rendelését leadnia.  11:00 óra után leadott, külső szállítmányozó céggel szállított nem raklapos mennyiségű megrendeléseket a Szolgáltató 48 órán belül teljesíti. A raklapos mennyiségű megrendeléseket a Szolgáltató a rendelés leadásától számított 2-3 munka napon belül teljesíti. A Partner személyesen is átveheti a megrendelt áruját.


 Amennyiben személyes átvétellel szeretné a megrendelt árut átvenni a Szolgáltató valamelyik telephelyéről:

6727 Szeged, Irinyi utca 1.

1151 Budapest, Károlyi Sándor út 154/a

2800 Tatabánya, Tavaszmező utca 2.

5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5-7.) akkor kérheti árujának határidőre való elkészítését, komissiózását az adott egység vevőszolgálatától. Ilyen esetekben az áruátvétel nyitvatartási időt kell figyelembe venni.


 A Partner a megrendelést írásban vagy szóban történő visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke.


 A Partner a megrendelését e-mailben, telefonon vagy faxon adja le, akkor a Szolgáltató a megrendelést csak külön erre irányuló kérés esetén igazolja vissza. A Partner tudomásul veszi, hogy a megrendelés késői leadása esetén a Szolgáltató nem tudja garantálni a szállítás határidőre való teljesítését. Amennyiben a Partner a megrendeléséből nem teljesíthető tétel helyett helyettesítő terméket is elfogad, akkor azt jelezze ügyfélszolgálaton a megrendelés leadásakor.

 A szolgáltató webáruházában (www.barat.hu) leadott véglegesített rendeléseket minden esetben e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás a Partner megrendelésének tételes listáját a megrendelés nettó és bruttó összegét, szállítási költség nettó és bruttó értékét és a számla végösszegének nettó és bruttó értékét tartalmazza. A Partner tájékoztatást kap arról, hogy a rendelésben lévő áru(k) közül, mik azok a tételek, amiket a Szolgáltató készletről tud biztosítani. Ami a visszaigazoló e-mailben a „Rendelés” oszlopban mennyiséggel szerepel a Szolgáltató nem tudja garantálni a szállítás határidőre való teljesítését. Ha Partner a megrendeléséből nem teljesíthető tétel helyett helyettesítő terméket is elfogad, akkor azt jelezze a megrendelés leadásakor a „Megrendeléssel kapcsolatos üzenet, megjegyzés” rovatban.


 Az Szolgáltató és a Partner közötti szerződés akkor jön létre, amikor a Partner e-mail útján megkapja a Szolgáltatótól a megrendelésről szóló visszaigazolást. A megrendelés leadása után a Partnerhez e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Partner által leadott megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. 

 

Kiszállítás


 A Partner által megrendelt és raktáron lévő árut a Szolgáltató vállalja, hogy igény esetén kiszállítja a Partner telephelyére. A Szolgáltató továbbá vállalja, hogy a Partner megrendelését számlával szállítja és egyidejűleg a Partner részére átadja. A megrendelés további számla példányait a Partnernek bélyegzővel és aláírással kell ellátnia az áru átvételekor. A Barát Papír Kft. nyilatkozik, hogy a számla az ÁFA törvény és a PM rendeletek vonatkozó előírásainak megfelel. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.


 A Szolgáltató a Partner által megrendelt áruját a partner kérésére saját járműveivel kiszállítja. A Szolgáltató saját járműveivel való kiszállítás feltételei, hogy a megrendelésen feltüntetett kiszállítási cím Szeged, Békéscsaba, Tatabánya városokban a városhatárt jelző tábláig és Budapesten a II. III. IV. VI. XIII. XIV XV XVI kerület területén belül helyezkedjen el.  Ezt a fajta kiszállítást a Szolgáltató Helyi kiszállításnak minősíti. Ha a megrendelésen szereplő szállítási cím a Helyi kiszállításon kívül esik a Szolgáltató a saját járműveivel az előre megadott Túraterv alapján teljesíti.


 A Szolgáltató nem vállalja a megrendelt áru kiszállítását, ha a megrendelt Termék összege nem éri el a nettó 10 000Ft összeget.  A Termék összege nettó 10 000Ft felett van, akkor a rendelésben szereplő szállítási cím alapján a Szolgáltató biztosítja az áru kiszállítását Helyi, vagy Vidéki túratervei alapján, ha a Partner másképp nem rendelkezik. A kiszállítás ilyen esetekben ingyenes, utánvét költséget a Szolgáltató nem számol fel. Ha a megrendelésen megadott szállítási cím nem esik a Helyi, vagy a Vidéki túratervben szereplő útvonalba a Szolgáltató külső Szállítmányozó cég igénybevételével teljesíti a megrendelt áru kiszállítását.  Ha a Termék összege meghaladja a nettó 10 000Ft összeget, de nem éri el a nettó 20 000Ft-ot a fuvardíj költséget a Partnert terheli oly módon, hogy a nettó 1 500Ft fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha a Külső szállítmányozóval történő kiszállítás esetén a Termék összege meghaladja a nettó 20 000Ft összeget, akkor a Szolgáltató nem számol fel szállítási költséget. A külső szállítmányozóval történő kiszállításkor a kézpénzzel kiegyenlített számlák esetén, függetlenül a számla végösszegétől, az utánvét költsége terhét a Partner fizeti ki. Minden esetben az utánvét költsége nettó 700 Ft.


 Amennyiben a megrendelés összetétele papír tömegáru (fénymásolópapír, leporelló, kartonpapír) a külső szállítmányozóval történő kiszállítás díja, egyedi elbírálás alapján történik. Ezért minden ilyen megrendelés leadása előtt kérjen árajánlatot vevőszolgálati kollégánktól.

 Szolgáltató - a magyar utakon életbe lépett úthasználattal arányos díjfizetési rendszer okán – a Partner felé kiállított bizonylatait „logisztikai díj” terheli a kiszámlázott áru összes nettó értékének függvényében. A számla végösszegén szereplő logisztikai díjat a Szolgáltató minden vevőnek felszámolja, függetlenül attól, hogy Helyi, Vidéki, vagy Futárszolgálattal történik a kiszállítás, melyet a Barát Papír Kft. az alábbiak szerint határoz meg:

 


Szállítási módok Logisztikai díj a számla nettó értékének %-a    
 Helyszini áruátvétel esetén 0,20%
 Telephelyeink helyi kiszállítása esetén 0,30%
 Raklapfutárral történő szállítás esetén 0,40%
 Szegedi központból Budapestre történő kiszállítás esetén       0,40%
 Külső szállítmányozó céggel történő kiszállítás esetén 0,40%
 Telephelyeink túrajárattal történő kiszállítása esetén 0,40%


 A Logisztikai költség felszámítása a megrendelés végösszege alapján kalkulált fuvardíj meghatározásától függetlenül történik. 

(Például, ha a megrendelés végösszege nettó 50 000 Ft és személyesen veszi át a megrendelt árut, akkor a számlán szereplő logisztikai díj a számla végösszegének 0,2%-a (100 Ft)).


 Amennyiben webáruházunkból megrendelt árut futárszolgálattal szeretné kiszállítatni és a megrendelés összetétele tartalmaz fotókartont, triplext, vagy szürkelemezt a sérülésmentes megérkezésük érdekében speciális dobozt biztosítunk. A doboz ára az áru mennyiségétől függően nettó 500Ft-ba kerül. Azonban, ha a megrendelt termék mennyisége nem fér bele egy dobozba, akkor extra dobozt számolunk fel. 


 Az adott napon különböző időben leadott rendelések összértéke összevonható, amennyiben a korábban beérkezett rendelés még nem került lezárásra és/vagy nincsen feladásra készen becsomagolva. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, és nincsenek összevonva, ezek a házhozszállítás díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre, ha külsős szállítmányozóval történik a kiszállítás. Mivel egy-egy megrendelés beérkezése után a Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt a Szolgáltató részére. A már leadott és lezárt megrendelésekhez a Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.


 Amennyiben a számla végösszege nettó 10 000 forint értékhatár fölött van, a kiszállítás csak saját Túrajárat esetén ingyenes, de a megrendelt Termék értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a Partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) ingyenes, ha a Szolgáltatóval előre egyeztetve a következő megrendelésével együtt történik, Helyi, vagy Vidéki túrajárattal,  és a Partner közölte az áru szükségességét és a számlán szereplő megrendelt Termék nettó összértéke eléri a 10 000 forintot.

 Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.


 A Barát Papír Kft. a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.  Az áru belföldi kiszállítása esetén a teljesítés időpontja a fuvarozónak  (saját gépkocsi, futárszolgálat, postai küldemény stb…) való átadás napja.  


 Az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk kiszállítását a futárszolgálatok nem vállalják, így a veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony vegyi áruk, vizek, üdítők, illetve hajtógázt tartalmazó termékek kiszállítását futárszolgálattal nem áll módunkban teljesíteni. külső szállítmányozó által nem szállított termékek listáját itt tekintheti meg.

 

Fizetési feltételek


 Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a számla kiegyenlítésére készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. 


 A Számlát a már korábban megállapodott fizetési feltételekkel kell teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig. A számlázás alapja mindig a vevőhöz rögzített egyedi ár, vagy a számlázás napján érvényes akciós ár. Abban az esetben, ha a megrendelő késedelembe kerül, és a fizetési határidő lejártát követő 8. napon a késedelem még fenn áll, akkor a Szolgáltató kéréssel fordul a Partnerhez, hogy levélben, faxon vagy e-mail-ben jelezze vissza fizetési szándékának időpontját. Ha a Partner előre tudja, hogy valamilyen oknál fogva nem tudja időre kifizetni a számla ellenértékét, akkor köteles egyeztetni pénzügyi vezetőnkkel, vagy az aktuális telephely vezetőjével. Abban az esetben, ha 1 napos lejárt számla értéke meghaladja a hitelkeret 10%-át a rendszer automatikusan letiltja a halasztott áruvásárlási lehetőséget. Ha a Megrendelő ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Barát Papír Kft. jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Amennyiben 14. nap után nem érkezik válasz a megrendelőtől, ebben az esetben Ügyvédi fizetési felszólító levelet küldünk, valamint a számlázó rendszerünk a 14. napon automatikusan letiltja a halasztott áruvásárlási lehetőséget. Ennek következménye, hogy a Megrendelő csak készpénzért vásárolhat valamint kedvezményeit is felfüggesztjük. Eltérő megállapodás hiányában a kedvezmények felfüggesztése a lejárt kintlévőség rendezéséig leadott rendelésekre érvényes. Ez alól kivétel lehet a Partner kapcsolattartójával, vagy a pénzüggyel egyeztetett késések, amelyekhez pontos fizetési ütemezést kérünk. A Szolgáltató elfogadja a megrendelőtől a kintlévőség rendezéséig a Partnertartozást elismerő nyilatkozatot, melyben a Megrendelő magánvagyonával vállal felelősséget.


 Abban az esetben, ha a Megrendelő a 14. nap előtt rendezte kintlévőségét banki átutalással vagy pénztárbizonylatos befizetéssel, de az nem jelentkezett az átfutási idő miatt rendszerünkben, a pénzügyes kollégák az igazolás bemutatása után jelzik az ügyvezető igazgatóknak (Kovács Zoltán, Halász József) vagy a nagykereskedelmi vezetőknek az átutalás tényét, és ők döntenek a tiltás feloldásáról. Tekintettel arra, hogy rendszerünk jogosultsági szintekhez köti bizonyos funkciók feloldását és ez jelen esetben vezetői szint, az átfutási idő esetenként hosszabb lehet, amelyért ezúton is kérjük szíves türelmét.

 Ha a tiltás a Szolgáltató adminisztrációs hibájából következik be, és ez bizonyosságot nyer, akkor a Partnert ért esetleges károkat a Szolgáltató maradéktalanul megtéríti. Amennyiben a késedelem a 15. nap és a 30. nap között sem rendeződik, akkor a 31. napon az ügyet a Szolgáltató átadja a vele szerződésben álló kintlévőség kezelő cégnek és a jogi képviselőnknek, valamint kezdeményezzük a felszámolási eljárás megindítását, vagy feljelentést teszünk a Csongrád Megyei Bíróságnál vagy FMH-t Fizetési Meghagyást állítunk ki végrehajtás céljából, amennyiben eddig a napig nem született valamilyen írásos megállapodás a Megrendelő és a Barát Papír Kft. között. Erről előzetesen írásban tájékoztatást küldünk!  


 Ha a Megrendelő késéssel teljesíti a fizetési kötelezettségét, kötelezi magát, hogy az áru ellenértékén felül megfizeti a Szállítónak a késedelmi kamatot a késés idejére, ami a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese és a jegybanki alapkamat +9% késés idejére számolva.

 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító által kiszállított áru a Szállító tulajdonát képezi az adott áruhoz tartozó számla kiegyenlítésének időpontjáig. A Megrendelő a határidőn túl ki nem egyenlített számlaérték erejéig a tulajdonában lévő minden árura nézve vételi jogot enged a Szállítónak a jelen szerződés szerinti fizetési határidő lejártát követő 6 hónapon belül. A vételi jogát a Szállító a Megrendelőhöz történő bekerülési áron érvényesítheti.

 A késedelmi kamat a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 9% ponttal növelt értéke.


 A megrendelő nem korlátozhatja a Szállító vételi jogát és köteles a raktárkészlete erejéig kiszolgálni. A késedelmi kamat kötelezettség a vételi jog gyakorlásának időpontjáig áll fenn. A Megrendelő lemond arról a jogáról, hogy a vételi jogból folyó kötelezettsége iránti mentesítés érdekében bírósághoz forduljon. Cégünk lejárt kinnlevőségeit a „Likvid kontroll” követelés kezelő csoport kezeli.

Számláik kiegyenlítésére a készpénzen és a banki átutaláson kívül az alábbi fizetési eszközöket is elfogadjuk:


 Erzsébet utalvány, Edenred, MVM Partner kártya. Az utalvánnyal történő fizetéskor az utalvány összértékének 3%-át  számoljuk fel!

 

Garancia, Szavatosság


 A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt, ám a Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas.


 A visszáru igényét kizárólag csak a „Reklamációs és visszáru adatlap” (letölthető innen) kitöltésével lehet kérelmezni. Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem a Barát Papír Kft. hibájából kerülnének visszáruzásra, azaz a megrendelőnél beragadt többlet készletek, esetlegesen feleslegessé vált megrendelések, stb. maximum 3 hónapnál nem régebbi vásárlás esetén 10%-os értéklevonással kerülhetnek visszavételre. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy érték azonos cseréjére van lehetőség. Visszárut kizárólag bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogadunk el! A vevői reklamációk jogosságát és a visszáruk engedélyezhetőségét a nagyker vezető és a kereskedelmi vezető bírálja el a megrendelő által kitöltött adatlap beérkezésétől számított 3 munkanapon belül. A visszárukat, illetve a reklamációkat mindig a következő szállítás alkalmával rendezzük.  A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött formanyomtatványokat nem áll módunkban elfogadni. 

 Amennyiben egyedileg rendelt, vagy szezonális cikket, cikkeket vásárolt meg, visszáruzására nincs lehetőség. 

A nem megfelelően kitöltött és a Szolgáltató által meghatározott engedélyező aláírásával ellátott formanyomtatvány hiányában nem áll módunkban az árut visszaszállítani, illetve a visszáruként a Barát Papír Kft. telephelyére közvetlenül visszaszállított árukat nem áll módunkban átvenni. A fent leírtak értelmében  telefonon leadott megrendelések esetén reklamációt nem áll módunkban elfogadni, minden Partnerünknek javasoljuk, hogy megrendeléseit írásban adja le ügyfélszolgálatunk munkatársai részére, faxon, e-mailben (vevoszolgalat@barat.hu), vagy webáruházunkon keresztül.

 


A megrendelő jogai és kötelezettségei


 A Partner eleget tesz a Szolgáltatóval kötött szerződésben vállalt fizetési határidőnek. Megrendeléseit időben eljuttatja a Szolgáltató részére, melyekben a Barát Papír Kft. árlistájában vagy termékkatalógusában alkalmazott cikkszámokat használja. A teljesítésnél észlelt hiányosságokat, vagy észrevételeit eljuttatja Vevőszolgálatunk felé. Szerződött Partnereinknek díjtalanul biztosítjuk akciós kiadványainkat, iskolaszezonos, naptárszezonos, karácsonyi újságunkat, valamint rendszeresen megjelenő Office 21. akciós újságunkat és hírleveleinket. Szerződött partnereinknek díjtalanul küldünk termék katalógust.  Viszonteladó partnereinknek a közületi továbbértékesítés segítésére no-name, árnélküli akciós kiadványt is tudunk biztosítani.

 A Szolgáltató a már meglévő és régóta partnerkapcsolatban álló Partnereinek mennyiségi kedvezményeket, szezonális hosszított fizetési határidőt biztosít. Kivételes esetekben a Szolgáltató visszáru lehetőséget is biztosít. Kiemelt Partnereinek egyedi kérésre tender támogatásban nyújtunk segítséget. A feltételekről minden esetben a Partnernek tájékozódnia kell a hozzá tartozó üzletkötőnél, vagy a vevőszolgálati kollégáknál.

 Megrendelése során a Partner élhet a 213/2008. (VIII. 29.), 17/1999. (II. 5.) és a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14. naptári napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Partner viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket ide klikkelve tekintheti meg.


A Szolgáltató jogai és kötelezettségei


 Cégünk vállalja hogy valamennyi forgalmazott termékét felajánlja értékesítésre a Megrendelő felé. Díjtalanul biztosítjuk a forgalmazott termékeinket bemutató termékkatalógust. Árlistáinkon, ajánlatainkon minden esetben feltüntetjük az érvényesség időpontját. Barát Papír Kft. garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek az érvényes Magyar Szabványoknak. A Barát Papír Kft. hibás, vagy téves teljesítés esetén cseregaranciát vállal. A garancia körébe tartozó termékeket garancia jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval szállítjuk. Személyes egyeztetés igénye esetén egy előre megbeszélt időpontban üzletkötőnk felkeresi a Megrendelőt a garancia érvényesítése céljából.


Egyéb rendelkezések 

 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. 1959. évi IV. tv. vonatkozó előírásai, valamint a gazdálkodó szervezetek Szállítási és vállalkozási szerződésről szóló 7/1978/II I/MT sz. rendelet előírásai az irányadóak. Vitás kérdésekben a felek kikötik a Szeged Városi Bíróság illetékességét.


2020.07.09.